בית חם ואוהב לעצמאיים, לתשושים ולסיעודיים                                                                                                                                                                                                                                    בית חם ואוהב לעצמאיים, לתשושים ולסיעודיים                                                                                                                                                                           בית חם ואוהב לעצמאיים, לתשושים ולסיעודיים                                                                                                                                                                                                                                                           בית חם ואוהב לעצמאיים, לתשושים ולסיעודיים                                                                                                                                                                            בית חם ואוהב לעצמאיים, לתשושים ולסיעודיים                                                                                                                                                                                                                                                           בית חם ואוהב לעצמאיים, לתשושים ולסיעודיים                                                                                                                מעונות יום

 
 
 
  מחלקות לעצמאיים ולסיעודיים
    ברמה גבוהה
  אווירה חרדית למהדרין מן המהדרין
  פיקוח רפואי 24 שעות ביממה